Novosti


Projekt Infraterra

INFRATERRA d.o.o. započela je s provedbom projekta Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijsko-komunikacijske tehnologije, referentna oznaka Poziva KK.03.2.1.19., Referentna oznaka: KK.03.2.1.19.0842, Naziv projekta: INFRATERRA - IKT

Osnovni podaci o projektu:

Naziv projekta: INFRATERRA-IKT
Kratki opis projekta: Provedbom ovoga projekta zahvaljujući financijskim sredstvima koje nam osigurava Ministarstvo kroz fondove Europske unije nabaviti će se

 • Računalna i komunikacijska oprema
 • Softweri
 • Ugovaranje SaaS usluge

Oprema je nužna za daljnji razvoj poduzeća, jačanje poduzetničkog duha, za ostvarenje financijskih rezultata i utvrđivanje tržišne pozicije na konkurentnom tržištu. Sredstva osiguranja ovim projektom od velikog su značaja za budućnost našeg poslovanja.
Ciljevi i očekivani rezultati projekta: dodatno optimizirati poslovne procese za što je nužna nova i suvremena oprema koja će omogućiti da se nova BIM softverska rješenja koriste u punom potencijalu.
Ukupnu vrijednost projekta: 203.563,02 kuna
Iznos koji sufinancira EU: 136.010,69 kuna
Razdoblje provedbe projekta: od 01. listopada 2020. do 01. travnja 2021.
Kontakt osobe za više informacija: Emil Krznarić, kontakt adresa elektroničke pošte: emil.krznaric@infraterra.eu

Europski strukturni i investicijksi fondovi Operativni program konkurentnost i kohezija

Aglomeracija Popovača i Voloder

Ugovorili smo izradu studijske i projektne dokumentacije za prijavu izgradnje vodnokomunalne infrastrukture Aglomeracije Popovača i Voloder za sufinanciranje iz fondova EU.

Investicija ukupno: 2.580.050,00 kuna
Kohezijski fond: 2.193.042,50 kuna
Partneri: 387.007,50 kn

U tijeku je izrada studijske dokumentacije za Aglomeraciju Popovača i Voloder.

Pratite i ostale faze projekta:
 1. Studija izvedivosti i prijavni dokument
 2. Procjena utjecaja na okoliš
 3. Aplikacijski paket
 4. Istražni radovi
 5. Geodetski projekt
 6. Elaborat prava služnosti/nepotpunog izvlaštenja
 7. Idejni projekti
 8. Glavni projekti
 9. Izrada dokumentacije za nadmetanje
 10. Promidžba i vidljivost


Naručitelj: Moslavina d.o.o.
Partner: Grad Popovača
Izvršitelji:

Poveznice:

Aglomeracija Popovača i Voloder Letak Aglomeracija Popovača i Voloder Letak